Tomasz Duda

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Technika Eksploatacji Złóż. W 2012 roku ukończył również studia podyplomowe w zakresie klimatyzacji kopalń na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończył także Szkołę Menadżerów Górniczych organizowaną przez Polską Fundację Promocji Kadr.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branża górniczą. Pracę rozpoczął w 1992 roku w KWK „Anna” należącej do Rybnickiej Spółki Węglowej gdzie zatrudniony był na stanowisku osoby dozoru niższego, średniego i wyższego. Swoją karierę zawodową kontynuował pracując także na różnych szczeblach w kopalniach „Jankowice”, „Rydułtowy” a także centrali Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. i Kompani Węglowej S.A. gdzie w latach 2003-2005 zajmował się inwestycjami i zamówieniami publicznymi. W latach 2005-2016 pracował w KWK „Rydułtowy-Anna” między innymi na stanowisku Kierownika Działu Wentylacji,  Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. W latach 2016-2019 zatrudniony był w KWK „Sośnica” w Gliwicach należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG) najpierw na stanowisku Naczelnego Inżyniera a później Dyrektora tej kopalni. W okresie od sierpnia do października 2019 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w Tauron Wydobycie S.A. Od października 2019 roku zatrudniony był w centrali PGG, gdzie w ostatnim czasie pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji Aktywów w PGG.