O zakładzie

Kopalnia "Pniówek" była budowana w latach 1963 - 1974. Złoże KWK "Pniówek" znajduje się na terenie gminy Pawłowice (87,1%) oraz miasta Jastrzębie Zdrój (12,9%)

Podstawowe dane o kopalni:

Złoże „Pniówek”: obszar górniczy 28,6 km2 , zasoby operatywne  101,9 mln ton
Złoże „Pawłowice 1”: obszar górniczy  15,8 km2 , zasoby operatywne 54,0 mln ton
Typ produkowanego węgla: 35.1
Wydobycie dobowe netto: ok 12 200 t/d

Szyby: ilość - 5

Wydobywcze - 1
Zjazdowo-materiałowe - 2
Wentylacyjne - 2

Poziomy: 

Poziom 580 - wentylacyjny
Poziom 705 - wentylacyjny
Poziom 830 - wydobywczy
Poziom 1000 - wydobywczy 

Pokłady w eksploatacji:

Ilość - 4
Miąższość - 1,4 - 2,4m
Nachylenie - 3o-14o

Zagrożenia naturalne: 

Zagrożenie wodne: I i II stopień
Zagrożenie metanowe: IV kategoria
Zagrożenie wyrzutami metanu i skał w części pokładów
Zagrożenie tąpaniami I stopień w części pokładów
Pyłowe: klasa A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego