O zakładzie

Kopalnia "Krupiński" była budowana w latach 1976 - 1983. Złoże KWK "Krupiński" znajduje się na terenie gminy Suszec oraz miast: Żory i Orzesze.

Wyróżnienia:
2000r. Kopalnia uzyskała II miejsce w konkursie "Bezpieczna kopalnia" za lata 1997-1999 organizowanym przez Fundację "Bezpieczne Górnictwo" oraz Komitet Organizacyjny Szkoły Eksploatacji Podziemnej jak również III miejsce w konkursie "Kopalnia roku" pod patronatem Podsekretarza Stanu dr inż. Jana Szlązaka w kategorii "Najlepsza w roku 1999"

2001r. Kopalnia uzyskała II miejsce w konkursie "Bezpieczna kopalnia" za lata 1998-2000 w kategorii kopalnie węgla kamiennego organizowanym przez Fundację "Bezpieczne Górnictwo" oraz Komitet Organizacyjny Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Podstawowe dane o kopalni:

Obszar górniczy: 33,8 km2
Zasoby operatywne: 42,7 mln ton
Typ produkowanego węgla: 34.2
Wydobycie dobowe netto: ok 8 700t/d

Szyby: ilość - 3

Wydobywcze - 1
Zjazdowo-materiałowe - 2

Poziomy:

Wydobywcze - 420m, 620m,820m
Wentylacyjne - 220m 

Pokłady w eksploatacji:

Ilość-4
Miąższość -1,55 - 2,2m
Nachylenie- 15o-30o

Zagrożenia naturalne:

Metanowe: IV kategoria
Wodne : I , II stopień w części pokładów
Pyłowe : klasa A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
Skłonny do wyrzutu metanu i skał w części pokładu 348