O zakładzie

KWK „Knurów-Szczygłowice” jest zakładem dwuruchowym z niezależnymi ciągami produkcyjnymi. Składa się z Ruchu Knurów oraz Ruchu Szczygłowice. 

Podstawowe dane o kopalni:

Obszar górniczy kopalni wynosi 59,79 km²,  z czego na  Ruch Knurów przypada 38,49 km² natomiast na Ruch Szczygłowice 21,3 km². 

Zasoby operatywne: Ruch „Knurów” 154,1 mln ton, Ruch „Szczygłowice” 180,3 mln ton

Typ produkowanego węgla: 34.2

Wydobycie dobowe netto: ok. 15 000t/d 

RUCH KNURÓW

Szyby: ilość - 7
Wydobywcze -1
Zjazdowo - materiałowy 4
Wentylacyjny -2

Poziomy:

Wydobywcze - 650m,850m
Wentylacyjne - 450m, 550m

Pokłady w eksploatacji:

Ilość- 3
Miąższość - 1,65 – 3,1m
Nachylenie - 11o-17o

Zagrożenia naturalne: 

Metanowe: I - IV kategoria
Wodne : I, II stopień
Tąpaniami : I i II stopień w części pokładów
Pyłowe : klasa A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 

RUCH SZCZYGŁOWICE

Szyby: ilość - 5

Wydobywcze - 1
Wydobywczo-materiałowy 1
Zjazdowo materiałowy -1
Wentylacyjny -1

Poziomy:

Wydobywcze 650m,850m
Wentylacyjne 450m, 1050m

Pokłady w eksploatacji:

Ilość- 3
Miąższość -1,5 - 3,3m
Nachylenie- 6o - 26o

Zagrożenia naturalne:

Metanowe: I - IV kategoria
Wodne : I , II stopień
Tąpaniami : I stopień
Pyłowe : klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
Skłonny do wyrzutu metanu i skał w części pokładów