Historia

Zakład KWK „Knurów-Szczygłowice” powstał 01.02.2010 roku w wyniku połączenia dwóch kopalń „Knurów” i „Szczygłowice” i stał się zakładem dwuruchowym z niezależnymi ciągami produkcyjnymi.

Ruch Knurów  jest zakładem o wieloletniej tradycji, w 2003 roku obchodził 100-lecie kopalni. Pierwsze prace związane z budową kopalni rozpoczęto 15 czerwca 1903 roku. Szyb I ukończono na głębokości 493 m a budowano go od 15.06.1903 do 16.12.1906r. Z rozcinki poziomów 250m i 350m uzyskano w 1906 roku pierwszy węgiel w ilości 9 721 ton.

Ruch Szczygłowice jest zakładem, który w 2011 roku obchodził 50-lecie kopalni. Decyzja dotycząca rozpoczęcia budowy kopalni „Szczygłowice” została podjęta w czerwcu 1957 r. Pierwszy węgiel wydobyto w lipcu 1961 roku. W 1961 wydobycie wyniosło 632 t/d przy zatrudnieniu 706 pracowników.

W dniu 1.08.2014 roku KWK „Knurów – Szczygłowice” weszła w struktury organizacyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Dyrektorzy kopalni:
Aleksander Wardas
Roland Bobek
Grzegorz Michalik