Kierownictwo

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

Andrzej Leśniak

p.o. Dyrektora,
Dyrektor Techniczny

Sylwia Bułka

Dyrektor Ekonomiczny

Marcin Gołębiowski

p.o. Dyrektora Pracy