O zakładzie

Kopalnia "Budryk" była budowana w latach 1978-1994. Złoże KWK "Budryk" znajduje się na terenie gmin: Ornontowice, Gierałtowice oraz miast Mikołów, Orzesze, miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny.

Wyróżnienia: 

2003 i 2004 rok - II miejsce w kategorii "najlepsza w roku"
2003 rok - II miejsce w kategorii "największy postęp w 2003 roku"
2006 rok - III miejsce w kategorii "kopalnia roku" 

Podstawowe dane o kopalni:

Obszar górniczy:
- Ornontowice I: 35,97 km2
- Ornontowice II: 4,63km2
Zasoby operatywne: 223,5 mln ton
Typ produkowanego węgla:
- węgiel gazowo-koksowy typu 34,2
Wydobycie dobowe netto: ok 11 600t/d 

Szyby: ilość - 5

Wydobywcze - 1
Zjazdowo - materiałowy -2
Wentylacyjne - 2 

Poziomy:

Wydobywcze - 700,
Wentylacyjne - 1290, 1050, 900
Pokłady w eksploatacji:
Ilość - 2,
Miąższość – 1,65-2,3m,
Nachylenie – 4o – 6o

Zagrożenia naturalne:

Metanowe: IV kategoria
Wodne : I , II stopień
Tąpaniami – I stopień w części pokładów
Pyłowe : klasa A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
Zagrożenie wyrzutami metanu i skał w części pokładów