Kontakt

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Budryk"
43-178 Ornontowice
ul. Zamkowa 10
Tel.: +48 32 235 5111
Fax: +48 32 235 5117
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Ważniejsze telefony:
+48 32 769
Dyrektor Jarosław Adamek 8600
Dyrektor Techniczny Jarosław Rutkowski 8510
Dyrektor Ekonomiczny Helena Kulig 8620
Dyrektor Pracy Adam Ratka 8650
Kierownik Działu Górniczego Marek Kubica 8515
Pełnomocnik Dyr. ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Krystian Budniok 8667
Kierownik Działu Przygotowania Produkcji, Inwestycji i Rozwoju Kopalni Jan Płaczek 8585
Kierownik Działu BHP i Szkolenia Mirosław Kwiatkowski 8503
Kierownik Działu Wentylacji Adam Szkoda 8517
Kierownik Działu Energomechanicznego Mirosław Mrukwa 8545
Główny Mechanik Maszyn Dołowych Jacek Kuszka 8547
Główny Mechanik Urządzeń Szybowych, Wyciągowych i Ruchu Powierzchni Marek Król 8548
Główny Elektryk Krzysztof Białas 8550
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej Węgla i Jakości Produkcji Janusz Babczyński 8572
Kierownik Działu Mierniczo / Kierownik Działu Geologicznego Dariusz Kluczniok 8535
Kierownik Działu Polityki Płac i Norm Pracy Andrzej Olender 8631
Kierownik Działu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Danuta Prasoł 8610
Kierownik Działu Controllingu Bogusława Durynek 8623
Kierownik Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego Artur Koch 8509
Waga Drobnicowa 8056