Historia

1978
Na podstawie rozporządzenia nr 33 Ministerstwa Górnictwa z dnia 14 listopada 1978 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" w budowie. Uchwała nr 13/78 Rady Ministrów z dnia 15 września 1978 roku była aktem normatywnym zezwalającym na rozpoczęcie budowy kopalni.
Założono uzyskanie docelowego wydobycia w 1991roku
1979
W miesiącu październiku rozpoczęto głębienie szybu III, natomiast w m-cu listopadzie szybów I, II i VI
1982
Zaakceptowano nową koncepcję modelu kopalni z terminem docelowego wydobycia w 1995 roku
Opracowaną przez Główne biuro Studiów Projektów w Katowicach
1989
Decyzja Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów wstrzymująca finansowanie budowy Kopalni
1991
Wznowienie budowy Kopalni w oparciu o kredyty bankowe
W miesiącu czerwcu powołano spółkę akcyjna Kopalni Węgla kamiennego „Budryk” w budowie S.A.
1994
W miesiącu styczniu utworzona została KWK „Budryk:” S.A. jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.
Wydobycie węgla w Kopalni rozpoczęto w ramach rozruchu technologicznego w marcu 1994, a formalną działalność eksploatacyjną podjęto w lipcu 1995r.
2008
Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" została włączona w struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Dyrektorzy wpisani w historię kopalni:
Edward Palica
Karol Kowol
Franciszek Rakowski
Jerzy Markowski
Adam Gomola
Ryszard Niemiec
Piotr Czajkowski
Piotr Bojarski
Piotr Chmiel
Józef Jaszczyk
Marian Kurpas