O zakładzie

Początki budowy kopalni "Zofiówka" sięgają 1951 roku, kiedy to na zlecenie Rybnickiego Zjednoczenia Węglowego rozpoczęto wiercenia badawcze na obszarze 38 km2 dla rozeznania zalegania złóż węgla w rejonie Jastrzębia.

KWK "Zofiówka" była budowana w latach 1962 - 1969. Zanim jednak doszło do rozpoczęcia budowy kopalni, powstało sześć projektów wstępnych, z których dopiero ostatni przyjęty został do realizacji. Trzykrotnie zmieniano także lokalizację kopalni. Ostatecznie zakład górniczy zlokalizowano na terenie osiedla robotniczego Dębina w Jastrzębiu Górnym.

W 2003 roku kopalnia otrzymała Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem. W roku 2019 zakład obchodził 50 - lecie istnienia. Od stycznia 2020 r. kopalnia "Zofiówka" funkcjonuje w ramach kopalni zespolonej KWK Borynia-Zofiówka.

Obecnie załoga kopalni liczy 3470 pracowników.

Administracyjnie Kopalnia "Zofiowka" znajduje się w województwie śląskim w obrębie miasta Jastrzębie, gminy Pawłowice, gminy Mszana.

Kopalnia graniczy: od zachodu z KWK "Jastrzębie-Bzie", od północy z Ruchem "Borynia", od wschodu z KWK "Pniówek".

Posiadane certyfikaty:

Certyfikat Polskiego Rejestru Statków nr NC-2759 zaświadcza, że JSW S.A KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

WYDOBYWANIE, PRZERÓBKA I SPRZEDAŻ WĘGLA

zgodnie z wymaganiami norm

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N- 18001:2004

Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013

Podstawowe dane o kopalni:

Złoże „Zofiówka” - obszar górniczy 16,4 km2, zasoby operatywne 50,9 mln ton
Typ produkowanego węgla 35.2
Wydobycie dobowe netto ok. 8 000 t/d. 

Szyby: ilość - 5

Wydobywcze 1
Zjazdowo-materiałowy 3
Wentylacyjny 1

Poziomy:

Wydobywcze - 900 m
Wentylacyjne - 705m, 580 m