Kontakt

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Rybnicka 6
tel.: +48 32 756 5113, +48 32 471 1070
fax: +48 32 756 5333, +48 32 471 2140
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Ważniejsze telefony:
    +48 32 756
Dyrektor Techniczny Ruchu „Zofiówka” Mirosław Stencel 5510
Kierownik Działu Górniczego Główny Inżynier Górniczy Gmerski Marcin 5515
Kierownik Działu Energomechanicznego, Główny Inżynier Energetyczno-Maszynowy Stępień Grzegorz 5545
Kierownik Działu Wentylacji Główny Inżynier Wentylacji Ordoń Mateusz 5517
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej Węgla i Jakości Produkcji, Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej Węgla i Jakości Produkcji Mokrosz Marian 5300
Kierownik Działu Tąpań i Obudowy, Główny Inżynier Tąpań i Obudowy Słomian Artur 5210
Kierownik Działu Mierniczego / Kierownik Działu Geologicznego, Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Kłosowski Adam 5535
Kierownik Działu Techniki Strzałowej, Główny Inżynier Strzelniczy Pustelnik Piotr 5518
Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Rozwoju Kopalni, Główny Inżynier Przygotowania Produkcji, Rozwoju i Projektowania Procesów Likwidacji Zakładu Górniczego Fiołka Damian 5200
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, Główny Inżynier Inwestycji Kudelski Robert 5562
Kierownik Działu Technologii Górniczej, Główny Inżynier Ochrony Środowiska Rusin Tatiana 5636
Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkolenia, Główny Inżynier BHP i Szkolenia Reguła Krzysztof 5503
Główny Inżynier Technologii Górniczej, Pełnomocnik Dyrektora ds. ZSZ Gawlas Marcin 5705
Główny Specjalista, Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego Furczyk Krystyna 5602
Główny Specjalista, Kierownik Działu Spraw Obronnych i Ochrony Garus Jarosław 5605
Główny Specjalista, Kierownik Działu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Jagiełło Renata 5621
Kierownik Działu Polityki Płac i Norm Pracy Sojka Marek 5630
Główny Specjalista, Kierownik Działu Controllingu Witamborska Stefania 5625
Dyspozytor Ruchu 5500