Historia

1962
Do głębienia szybów "Zofiówka" przystąpiono w roku 1962. Powstaje kopalnia o modelu jednopoziomowym z poziomem wydobywczym 705m i wydobyciem docelowym 12 tyś. ton na dobę. Nazwa kopalni wiąże się z jej pierwszą lokalizacją w rejonie stacji kolejowej i osiedla rolniczego "Zofiówka". Ostatecznie zakład górniczy zlokalizowano na terenie osiedla rolniczego "Dębina" w Jastrzębiu Górnym.
1969
4 grudnia kopalnia "Zofiówka" zostaje uroczyście przekazana do eksploatacji. Dobowe wydobycie wynosi wówczas 206 ton, załoga liczy 413 pracowników. Do końca roku wydobyto 6615 ton węgla, w robotach przygotowawczych wykonano 1478m wyrobisk chodnikowych.
1974
Następuje zmiana nazwy Kopalni z KWK "Zofiówka" na KWK "Manifest Lipcowy".
1980
W Kopalni "Manifest Lipcowy" wybucha strajk, utworzony zostaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Do strajku włączają się inne kopalnie i Zakłady śląska, a wkrótce strajk ten przeobraża się w strajk generalny górnictwa. W jego wyniku 3.09.1980r. na terenie tej kopalni pomiędzy MKS a Komisją Rządową podpisane zostaje "Porozumienie Jastrzębskie".
1981
W odpowiedzi na ogłoszony stan wojenny 14 grudnia rozpoczyna się w kopalni strajk załogi. Dochodzi do interwencji służb KWMO w wyniku, której 11 górników zostaje rannych. Kopalnia zostaje zakładem zmilitaryzowanym.
1982
Kopalnia "Manifest Lipcowy" działa w strukturze Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Od 2 sierpnia kopalnia wraz z innymi 16 przedsiębiorstwami wchodzi w skład Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu Zdroju.
1984
Kopalnia "Manifest Lipcowy" wchodzi w skład nowej struktury grupującej kopalnie nazwie Rybnicko - Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe.
1988
W sierpniu wybucha kolejny, najdłuższy w historii kopalni,bo trwający 17 dni strajk. W jego wyniku tematy górnicze włączone zostały do obrad "Okrągłego Stołu".
1989
Utworzone zostaje Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Południe" w Jastrzębiu Zdroju. Kopalnia "Manifest Lipcowy" zostaje zgrupowana w tym przedsiębiorstwie.
1990
Przywrócono kopalni nazwę KWK "Zofiówka". Następuje podział Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla "Południe", w wyniku, czego kopalnia "Zofiówka" staje się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym.
1992
Opracowany zostaje II etap programu proefektywnościowej rekonstrukcji kopalni na lata 1991 - 2000. Program ten obejmuje wszystkie zadania związane ze zdolnością wydobywczą kopalni, a także działania proekologiczne. Na tle roszczeń płacowych, a także przeciw planowanym zmianom restrukturyzacyjnym 14 grudnia rozpoczyna się ogłoszony przez Regionalny Komitet Strajkowy Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ "Solidarność" strajk, który trwa do 4 stycznia 1993r.
1993
Powstaje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., w której skład wchodzi KWK "Zofiówka". Rozpoczyna się proces restrukturyzacji kopalni.
2000
Kopalnia staje się kopalnią dwupoziomową. Zakończono I etap budowy poziomu 900, ukończono modernizację maszyny wyciągowej i wydłużono górniczy wyciąg szybowy przedział północno-wschodni. Od października tego roku istnieje możliwość transportu i ciągnienia urobku z dwóch poziomów 705m i 900m. Z uwagi na schodzenie z eksploatacją coraz niżej, gdzie temperatura w miejscach pracy przekracza 28o stosowane są urządzenia chłodnicze.
2002
Kompleksowa modernizacja Centrum Zarządzania wraz z Dyspozytornią.
2003
Modernizacja drugiego przedziału szybu I. Likwidacja poziomu wydobywczego 705 m. Kopalnia "Zofiówka" zostaje kopalnią z jednym poziomem wydobywczym - 900 m. Otrzymuje Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
2004
Ukończenie I etapu klimatyzacji grupowej. Modernizacja Zakładu Przeróbczego - uruchomienie wirówki sedymentacyjno- filtracyjnej. Rozważana możliwość połączenia kopalni Zofiówka z Borynią i Jas-Mos.
2005
Kopalnia "Zofiówka" zostaje wyróżniona "Kopalnią Roku" i zdobywa I miejsce jako najlepsza kopalnia w kategorii "Dynamiki przeobrażeń"
2006
Rozpoczyna się pierwszy etap łączenia kopalń poprzez drążenie przekopu łączącego do kopalni Borynia. Połączenie kopalń nie tylko pozwoli na optymalizację procesów produkcji, ale również umożliwi eksploatację zasobów zalegających w filarach granicznych pomiędzy zakładami.
2007
W lutym zakończyły się prace przygotowawcze do rozpoczęcia ważnej inwestycji - budowy nowego poziomu 1080m. Zasoby bardzo dobrego węgla koksowego, który będzie wydobywany z tego poziomu, wystarczą na kilkadziesiąt lat eksploatacji. 30 lipca rozpoczyna się wiercenie otworu badawczego w należącym do kopalni Zofiówka złożu "Bzie Dębina 1 Zachód." Prowadzone prace mają na celu dodatkowe rozpoznanie złoża, które ma być eksploatowane od 2018r.
2008
Wiercenie otworu badawczego do głębokości 1160m potwierdziło opłacalność przyszłej eksploatacji w obszarze górniczym Bzie- Dębina 2 Zachód oraz poprawność lokalizacji szybu Bzie 1.
2009
Zakończyły się prace w "Przekopie do przyszłości". W styczniu połączone zostały podziemnym przekopem o długości 2600m kopalnia "Zofiówka" z kopalnią "Borynia". Drążony jest też przekop do kop. Jas-Mos. Rusza budowa nowego szybu 1 Bzie. Szyb będzie głębiony w ramach zagospodarowania i udostępnienia nowego złoża "Bzie-Dębina". W sierpniu 2009 rozpoczęła się eksploatacja pierwszej w Polsce w pełni zautomatyzowanej ściany strugowej.
2010
Prace przy budowie szybu Bzie I, który jest największą inwestycją w polskim górnictwie od ponad 20 lat, nabierają tempa. Rozpoczęło się głębienie szybu metodą górniczą.
2011
Decyzją Zarządu JSW S.A. z dniem 1 stycznia kopalnia Borynia i kopalnia Zofiówka działają jako jeden podmiot o nazwie - KWK Borynia- Zofiówka. Połączenie tych dwóch kopalń jest pierwszym etapem utworzenia kopalni zespolonej. W przyszłości do KWK Borynia - Zofiówka zostanie przyłączona kopalnia Jas-Mos.

Dyrektorzy wpisani w historię kopalni:

KWK „Zofiówka":
Włodzimierz Ostaszewski
Zygmunt Student
Władysław Duda
Karol Grzywa
Andrzej Kiwic
Stanisław Jabłoński
Ryszard Wardas
Józef Gembalczyk
Andrzej Bielica
Mieczysław Łukosz
Czesław Kubaczka

KWK „Borynia-Zofiówka”:
Czesław Kubaczka

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”:
Czesław Kubaczka
Józef Pawlinów
Waldemar Stachura