O zakładzie

Kopalnia "Borynia" była budowana w latach 1962 - 1971. Złoże KWK "Borynia" znajduje się na terenie gminy Mszana, Świerklany, Pawłowice oraz miasta: Jastrzębie.

Posiadane certyfikaty:
Certyfikat Polskiego Rejestru Statków nr NC-2759 zaświadcza, że JSW S.A KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

WYDOBYWANIE, PRZERÓBKA I SPRZEDAŻ WĘGLA

zgodnie z wymaganiami norm

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N- 18001:2004

Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013

Podstawowe dane o kopalni:

Obszar górniczy: 17,4 km2
Zasoby operatywne: 30,9 mln ton
Typ produkowanego węgla: 35.1, 35.2A, 35.2B
Wydobycie dobowe netto: około 7.300t/d

Obecnie załoga kopalni liczy 3083 pracowników

Szyby: Ilość - 5

Wydobywcze 1
Zjazdowo-materiałowy 2
Materiałowy 1
Wentylacyjny 1 

Poziomy:

Wydobywcze -838m, 950m
Wentylacyjne - 713m