Historia

1959
Ustalenie w dniu 25.02.1959 roku na konferencji w Biurze Projektów Górniczych w Gliwicach granic złoża pod budowę nowej kopalni o nazwie "Borynia".
1961
Zatwierdzenie w dniu 23.10.1961 przez KOPJ-RZPW projektu wstępnego budowy Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia".
1962
Zatwierdzenie w dniu 12.09.1962 r przez Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wstępnego projektu budowy Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia". Powołanie w dniu 16.11.1962 r Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki Dyrekcji Kopalni Węgla Kamiennego "Zofiówka-Borynia-Pniówek" w budowie z siedzibą w Jastrzębiu Górnym.
1969
Decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki, w miejsce dotychczasowego przedsiębiorstwa w dniu 16.04.1969 r. powołano Dyrekcję Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Pniówek" w budowie.
1971
Uroczyste uruchomienie kopalni w dniu 4.12.1971 r. i powołanie Decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki w dniu 1.01.1971 r. przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia", tym samym rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej.
1975
Wysoka jakość produkowanego węgla powoduje rozpoczęcie eksportu do krajów II obszaru płatniczego.
1993
Z dniem 1 kwietnia 1993 r. Kopalnia staje się Zakładem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
2003
W dniu 24.11.2003 r. Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa przyznaje kopalni "Borynia" Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CS/12/03.
Złoże kopalni "Borynia" obejmuje obszar górniczy "Szeroka I".

Kopalnia "Borynia" od początku wydobycia tj. od 1972 roku wydobyła 80 mln ton węgla (netto) oraz wydrążyła 773 km wyrobisk korytarzowych.

Dyrektorzy wpisani w historię kopalni:

KWK „Borynia”:
Maksymilian Tarabura
Bohdan Borowy
Jan Myrczek
Jerzy Pisarek
Jerzy Marszolik
Franciszek Niezgoda
Jan Surma
Bogusław Jaskier
Franciszek Niezgoda
Bogumił Śliwczyński
Czesław Kubaczka
Zbigniew Czernecki

KWK „Borynia-Zofiówka”:
Czesław Kubaczka

KWK „Borynia Zofiówka-Jastrzębie”:
Czesław Kubaczka
Józef Pawlinów
Waldemar Stachura