O zakładzie

Początki budowy kopalni "Zofiówka" sięgają 1951 roku, kiedy to na zlecenie Rybnickiego Zjednoczenia Węglowego rozpoczęto wiercenia badawcze na obszarze 38 km2 dla rozeznania zalegania złóż węgla w rejonie Jastrzębia.

KWK "Zofiówka" była budowana w latach 1962 - 1969. Zanim jednak doszło do rozpoczęcia budowy kopalni, powstało sześć projektów wstępnych, z których dopiero ostatni przyjęty został do realizacji. Trzykrotnie zmieniano także lokalizację kopalni. Ostatecznie zakład górniczy zlokalizowano na terenie osiedla robotniczego Dębina w Jastrzębiu Górnym.

W 2003 roku kopalnia otrzymała Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem. W roku 2004 zakład obchodził 35 - lecie istnienia. Od stycznia 2011 r. kopalnia "Zofiówka" funkcjonuje w ramach kopalni zespolonej KWK Borynia-Zofiówka.

Obecnie załoga kopalni liczy 3856 pracowników.

Administracyjnie Kopalnia "Zofiowka" znajduje się w województwie śląskim w obrębie miasta Jastrzębie, gminy Pawłowice, gminy Mszana.

Kopalnia graniczy: od zachodu z KWK "Jas-Mos", od północy z Ruchem "Borynia", od wschodu z KWK "Pniówek".

Posiadane certyfikaty:

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego wydany przez TÜV CERT.
Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Nr CS/13/03.

Podstawowe dane o kopalni:

Złoże „Zofiówka” - obszar górniczy 16,4 km2, zasoby operatywne 61,1 mln ton
Złoże „Bzie-Dębina 2 – Zachód” – obszar górniczy 10,4 km2 zasoby operatywne 36,6 mln ton
Typ produkowanego węgla 35.1
Wydobycie dobowe netto ok. 8 400 t/d. 

Szyby: ilość - 5

Wydobywcze 1
Zjazdowo-materiałowy 3
Wentylacyjny 1

Poziomy:

Wydobywcze - 900 m
Wentylacyjne - 705m, 580 m 

Pokłady w eksploatacji:

Ilość 3

Miąższość 1,1 ÷ 4,0 m
Nachylenie 2o ÷ 18o

Zagrożenia naturalne:

Metanowe IV kategoria
Wodne I i II stopień w części pokładów
Tąpaniowe I i III stopień w części pokładów
Pyłowe – klasa A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
Zagrożenie wyrzutami metanu i skał w części pokładów