O zakładzie

Kopalnia "JAS-MOS" była budowana w latach 1955 - 1962. Złoże KWK "JAS-MOS" znajduje się na terenie miasta Jastrzębie Zdrój oraz gmin: Mszana, Godów.

Posiadane certyfikaty:
Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy nr CS/11/03

Wyróżnienia:
II miejsce w kategorii "Największy postęp w roku 2000" w konkursie organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i Szkołę Eksploatacji Podziemnej

Podstawowe dane o kopalni:

Obszar górniczy: 32,5 km2
Zasoby operatywne: 18,8 mln ton
Typ produkowanego węgla: 35.2B, 37.1.
Wydobycie dobowe netto: ok. 5 800 t/d 

Szyby: ilość - 4

Wydobywcze - 1
Zjazdowo-materiałowy - 2
Wentylacyjny - 1 

Poziomy:

Wydobywcze -400 m i -600 m
Wentylacyjne -240 m, -800 m

Pokłady w eksploatacji:

Ilość 3
Miąższość 1,3 ÷ 5,5 m
Nachylenie 6o ÷ 28o 

Zagrożenia naturalne:

Metanowe: IV kategoria
Wodne: I, II i III stopnień w części pokładów
Tąpaniowe: I i II stopnień w części pokładów
Pyłowe: klasa A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego