O zakładzie

Kopalnia "Borynia" była budowana w latach 1962 - 1971. Złoże KWK "Borynia" znajduje się na terenie gminy Mszana, Świerklany, Pawłowice oraz miasta: Jastrzębie.

Posiadane certyfikaty:
Certyfikat TÜV NORD zaświadczający, że JSW S.A. KWK "Borynia" wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie

WYDOBYWANIE, PRZERÓBKA I SPRZEDAŻ WĘGLA.

Na podstawie auditu potwierdzono, że spełnione są wymagania norm

PN-EN ISO 9001:2001
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N 18001:2004
Numer rejestracyjny: AC090/413/1617/2005-01

Wyróżnienia

Nagroda III za opracowanie pt. "Nowoczesne rozwiązania Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Pracy" wdrożone w KWK. Wyróżnienie za opracowanie pt. "Zmniejszenie zagrożenia pożarowego przez zastosowanie nowego rozwiązania w budowie bębnów nawrotnych przenośników taśmowych".

Podstawowe dane o kopalni:

Obszar górniczy: 17,4 km2
Zasoby operatywne: 31,9 mln ton
Typ produkowanego węgla: 35.1, 35.2A, 35.2B
Wydobycie dobowe netto: około 7.600t/d

Szyby: Ilość - 5

Wydobywcze 1
Zjazdowo-materiałowy 2
Materiałowy 1
Wentylacyjny 1 

Poziomy:

Wydobywcze -838m, 950m
Wentylacyjne - 713m

Pokłady w eksploatacji:

Ilość 5
Miąższość 1,6 - 4,0 m
Nachylenie 2o-16o 

Zagrożenia naturalne: 

Metanowe III kategoria
Wodne I i II stopień w części pokładów
Tąpaniowe – I stopień w części pokładów
Pyłowe - klasa A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego