Kierownictwo

Waldemar Stachura

Dyrektor Kopalni

Jacek Nowak

Dyrektor Pracy

Marian Zmarzły

Dyrektor Techniczny Ruchu Zofiówka

Regina Jaskierska

Dyrektor Ekonomiczny

Jarosław Twardokęs

Dyrektor Techniczny Ruchu Borynia

Paweł Zimoń

Zawiadowca Ruchu Jastrzębie