Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Od 1 stycznia 2013 r. decyzją Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.   została utworzona kopalnia Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Składa się z trzech Ruchów: Borynia, Zofiówka i Jas-Mos.

Integracja organizacyjna kopalń pozwala na uzyskanie efektów synergii w zakresie:

  • lepszego wykorzystania złoża
  • lepszego wykorzystania majątku produkcyjnego,
  • większych możliwości unifikacji maszyn, urządzeń i materiałów,
  • możliwości koordynacji polityki zatrudnieniowej,
  • możliwości wzajemnego wykorzystania dobrych rozwiązań projektowych oraz doświadczeń technicznych i organizacyjnych,
  • optymalizacji zatrudnienia w zintegrowanych komórkach organizacyjnych oraz sukcesywnej zmiany struktury zatrudnienia w wyniku odejść naturalnych pracowników zatrudnionych na powierzchni.

Zintegrowanie systemów transportu urobku stwarza możliwość sterowania ilością
i strukturą urobku węgla kierowanego do procesu wzbogacania  w poszczególnych Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla, co umożliwi uzyskanie pożądanych parametrów węgla handlowego.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie"
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Rybnicka 6
Tel: +48 32 756 5113, +48 32 471 1070
Fax: +48 32 756 5333, +48 32 471 2140
e-mail: [email protected]