Misja i wizja

Misja

Misją Grupy JSW jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości produktów w zakresie węgla koksowego i koksu w sposób zapewniający wzrost wartości Grupy z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy, przy wykorzystaniu unikalnych zasobów, kompetencji i umiejętności oraz stałym doskonaleniu organizacji.

Wizja

Wizją Grupy JSW jest umocnienie pozycji wiodącego producenta węgla koksowego i czołowego dostawcy koksu na rynku europejskim, który wyznacza kierunki rozwoju dla całej branży poprzez najwyższe standardy działania.