Zestawienie zbiorcze ważniejszych zmian w przepisach górniczych

Niniejsza zakładka zawiera zestawienie zbiorcze ważniejszych zmian w nowych przepisach górniczych, z podaniem paragrafu każdego z przytoczonych przepisów. Dla ułatwienia korzystania z materiału przepisy dotyczące zagrożeń: metanowego, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego oraz pożarowego oznaczono innymi kolorami, opisanymi w legendzie.