Zestawienie przepisów

Niniejsza zakładka obejmuje zestawienie dotychczasowych i nowych przepisów w zakresie bhp w podziemnych zakładach górniczych oraz ratownictwa górniczego, z podziałem na ważniejsze zagadnienia oraz zaznaczeniem wprowadzonych zmian. Dla ułatwienia korzystania z materiału zmiany zaznaczono tłustym drukiem i opatrzono komentarzem: „zmiana zapisu” lub „brak zapisu” (czerwoną czcionką).