Analiza porównawcza przepisów

Niniejsza zakładka obejmuje zestawienie dotychczasowych i nowych przepisów w zakresie bhp, przepisów strzałowych oraz ratowniczych, z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, ich krótkim omówieniem oraz wskazaniem ewentualnych działań do podjęcia (zmiana uregulowań w kopalniach, wydanie zarządzeń KRZG, wystąpień do Prezesa WUG o opinie lub z wnioskami o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązujących przepisów itp.). Dla ułatwienia korzystania z materiału zmiany zaznaczono czerwoną czcionką, a część z nich opatrzono ponadto komentarzem „brak zapisu”.