Zmiany w przepisach górniczych

Materiał powstał z myślą o przybliżeniu osobom kierownictwa i dozoru oraz pozostałym, zainteresowanym pracownikom kopalń węgla kamiennego nowych przepisów górniczych, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2017r.

Obejmuje on 4 rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych,

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego,

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego.

Wszystkie pliki są w wersji pdf i przystosowane do pobrania.