Jak rekrutujemy?

W trosce o rozwój naszych pracowników rekrutacje prowadzone w JSW S.A., w pierwszej kolejności skierowane są do wewnątrz Grupy. Dzięki temu dbamy o zatrzymanie w organizacji osób doświadczonych, które mogą wykorzystać swoje umiejętności w innym miejscu w organizacji.

Działy personalne we wszystkich zakładach są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu rekrutacyjnego. Wszystkie aktualne oferty pracy publikowane są na stronie internetowej JSW S.A. oraz w Intranecie.

Etap I: Zgłoszenie - CV kandydata oraz list motywacyjny wysłane w formie elektronicznej, zostanie przeczytane przez osobę prowadzącą proces, która skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap II: Spotkanie z przedstawicielem działu personalnego i bezpośrednim przełożonym. Podczas drugiego etapu rekrutacji oceniamy kompetencje kandydatów i bardziej szczegółowo przedstawiamy wymogi stanowiska i firmy.

W przypadku kandydatów do pracy pod ziemią warunkiem koniecznym jest przejście badań psychotechnicznych z wynikiem pozytywnym .

Etap III: Informacja ze strony biura personalnego o wyniku rekrutacji na aplikowane stanowisko.

Finalny kandydat otrzymuje propozycję pracy. Po zaakceptowaniu warunków zostaje podpisana umowa o pracę.