Co oferujemy?

 • umowę o pracę
 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku
 • stabilne miejsce zatrudnienia
 • możliwości rozwoju i awansu zawodowego poprzez ścieżki karier
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • szkolenia i możliwość doskonalenia zawodowego

Kogo szukamy?

Jesteśmy zainteresowani osobami, które:

 • potrafią współpracować w różnorodnych zespołach
 • są otwarte na wyzwania i wykazują inicjatywę w pracy
 • wykazują zaangażowanie i chęć rozwoju zawodowego
 • są odpowiedzialne i rzetelnie wykonują powierzone obowiązki
 • efektywnie zarządzają czasem pracy