Co nas wyróżnia?

  • Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce. Łącznie w Grupie zatrudniamy ponad 27 tys. osób, w tym ponad 21 tys. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
  • JSW S.A. jest największym producentem węgla koksowego w Europie i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej.
  • Podtrzymujemy wielopokoleniowe tradycje górnicze na Śląsku.
  • Przywiązujemy dużą wagę do standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Jesteśmy odpowiedzialni za otoczenie społeczne i środowisko naturalne.