Media / Video

Działania profilaktyczne w zakładach JSW

  • służby ochrony sprawdzają temperaturę ciała pracowników wchodzących do zakładów pracy;
  • ustawiono namioty izolacyjne przed wejściem do każdego zakładu;
  • w kopalniach zostały wydzielone izolatki dla pracowników w punktach pierwszej pomocy medycznej;
  • wzmożono kontrole warunków sanitarnych – odkażane są klamki, poręcze;
  • prowadzone są dezynfekcje lampowni, łaźni, toalet, taboru kolejowego, klatek szybowych oraz wielu innych miejsc;
  • teren kopalni jest zmywany przez zakładową straż pożarną podczas nieobecności załogi;
  • w zakładach wykorzystywane są  radiotelefony w celu sprawnej i bezpiecznej organizacji zjazdu szybem do wyrobisk górniczych, aby ograniczyć kontakt bezpośredni między pracownikami;
  • wprowadzono zakaz wstępu na teren zakładów JSW dla osób postronnych;
  • niektóre pomieszczenia objęte są zakazem wstępu, na przykład stacje geofizyki górniczej, dyspozytornie ruchu zakładu górniczego, dyspozytornie gazometrii, pomieszczenia JSW IT SYSTEMS, pomieszczenia maszynistów wyciągowych oraz kopalniane stacje ratownictwa górniczego;

Hokeiści dla górników - Jakub Michałowski, JKH GKS Jastrzębie

Budryk - Kopalnia, której nie oddam

Siatkarze dla górników - Dawid Konarski

Siatkarze dla górników - Jakub Popiwczak

Sportowcy wspierają górników

Chronimy nasze kopalnie - KWK Jastrzębie-Bzie

Apel Ministra Adama Gawędy do górników

Ochrona przed wirusem w KWK Knurów - Szczygłowice - JSW SA

Chronimy nasze kopalnie - JSW

2 mln zł pomocy dla szpitali zakaźnych na walkę z koronawirusem od JSW SA

Sztab Kryzysowy ws. koronawirusa - 17.03.2020 r. - JSW S.A.