Kwarantanna

Kwarantanna - czyli co powinieneś wiedzieć.

IIIIIIIV
Zostałeś zobowiązany
do odbycia obowiązkowej kwarantanny
przez Inspektorat Sanitarny Dz.U.2008.23.1570; Art.34.2
Twój Domownik został zobowiązany do odbycia obowiązkowej kwarantanny przez Inspektorat SanitarnyWróciłeś zza granicyTwój Domownik wrócił zza granicy
Rozp.RM.658 paragr.4.1Rozp.RM.658 paragr.2.2Rozp.RM.658 paragr.2.2.2
Twój Domownik poda Policji lub Sanepidowi Twoje danePrzekażesz Straży Granicznej swoje daneTwój Domownik poda Policji lub Sanepidowi Twoje dane
Powiadom Pracodawcępowiadom Pracodawcę
i powstrzymaj się od pracy
powiadom Pracodawcę
i powstrzymaj się od pracy
powiadom Pracodawcę
i powstrzymaj się od pracy
Stosuj się do wytycznych Sanepidu
i przepisów
o kwarantannie
Jesteś zobowiązany do odbycia kwarantanny razem
z Domownikiem
Jesteś zobowiązany do odbycia obowiązkowej kwarantanny trwającej 14 dni od dnia następującego po przekroczeniu granicyJesteś zobowiązany do odbycia obowiązkowej kwarantanny razem z Domownikiem, który wrócił zza granicy
Rozp.RM.658 paragr.4.1Rozp.RM.658 paragr.2.2.2Rozp.RM.658 paragr.2.2.2
Stosuj się doprzepisów
o kwarantannie
Stosuj się doprzepisów
o kwarantannie
Stosuj się doprzepisów
o kwarantannie
Pozostań w domu
i oczekuj decyzji Sanepidu
Pozostań w domu i pytaj Domownika, czy już otrzymał decyzję SanepiduPozostań w domuPozostań w domu
odbieraj pocztę, majle
i telefony
 odbieraj pocztę, majle
i telefony
odbieraj pocztę, majle
i telefony
Po upływie kwarantanny do 3 dni roboczych złóż Pracodawcy swoją decyzję z SanepiduPo upływie kwarantanny do 3 dni roboczych złóż Pracodawcy Oświadczenie (Zał. 1) i dołącz decyzję z Sanepidu, jaką otrzymał Twój DomownikPo upływie kwarantanny do 3 dni roboczych złóż Pracodawcy Oświadczenie (Zał. 2)Po upływie kwarantanny do 3 dni roboczych złóż Pracodawcy Oświadczenie (Zał.1)
Rozp.RM.658 paragr.4.1Rozp.RM.658 paragr.4.1Rozp.RM.658 paragr.2.3Rozp.RM.658 paragr.2.3
Na tej podstawie otrzymasz świadczenie
i usprawiedliwisz nieobecność w pracy
Na tej podstawie otrzymasz świadczenie
i usprawiedliwisz nieobecność w pracy
Na tej podstawie otrzymasz świadczenie
i usprawiedliwisz nieobecność w pracy
Na tej podstawie otrzymasz świadczenie
i usprawiedliwisz nieobecność w pracy
Art. 92 Kodeksu PracyArt. 92 Kodeksu PracyArt. 92 Kodeksu PracyArt. 92 Kodeksu Pracy
UWAGA:
Zawsze pozostawaj w kontakcie ze swoim działem Kadr. Otrzymasz poradę i wskazówkiZał. 1. Wzór oświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/ na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnegoZał. 2. Wzór oświadczenia
o odbywaniu obowiązkowe kwarantanny po przekroczeniu granicy
Zał. 1. Wzór oświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/ na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego
Dokumenty możesz przesyłać w postaci skanu lub fotografii

Naruszenie przepisów o kwarantannie, hospitalizacji lub izolacji grozi karą finansową

Ustawa z dnia 2 marca 2020, Art.15zzzn1

   

porady na https://www.gov.pl/web/koronawirus

800 190 590 Infolinia

Porady i wzory oświadczeń również na stronie : https://www.zus.pl