Historia

ĆWIERĆWIECZE JSW

W TYM ROKU MIJA 25 LAT OD POWOŁANIA JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ. ĆWIERĆ WIEKU OBFITOWAŁO W WIELE WYDARZEŃ: BYŁY MOMENTY KRYZYSOWE, ALE TEŻ PEŁNE SUKCESÓW, UDAŁO SIĘ WEJŚĆ NA GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I STWORZYĆ AMBITNĄ STRATEGIĘ DO ROKU 2030.

1 kwietnia 1993 roku Sąd Rejonowy w  Katowicach Wydział VIII Gospodarczo – Rejestrowy postanowił zarządzić wpisanie do rejestru handlowego Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Sąd postanowił również, że spółka może używać skrótu JSW S.A. Decyzja sądu była konsekwencją podjętej miesiąc wcześniej decyzji Wacława Niewiarowskiego, Ministra Przemysłu i  Handlu, który wydał zarządzenie o  przekształceniu siedmiu kopalń: Krupiński, Borynia, Jastrzębie, Moszczenica, Zofiówka, Pniówek i Morcinek w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o  nazwie Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. W  skład pierwszego Zarządu Spółki powołano: Macieja Czernickiego, jako Prezesa Zarządu oraz Stanisława Jabłońskiego, Ryszarda Markowicza, Józefa Mielnikiewicza, Stanisława Nawrata, jako Zastępców Prezesa Zarządu JSW S.A. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Andrzej Karbownik.

Dlaczego powstała JSW?

Na początku lat 90. XX wieku kopalnie zyskały pełną samodzielność organizacyjną i finansową. Mogły swobodnie handlować węglem w kraju i  zagranicą. Nadmiar mocy wydobywczych i  spadek cen węgla w kraju i na rynku międzynarodowym spowodowały, że konkurencja w  górnictwie stała się wyjątkowo ostra i doprowadziła do wyselekcjonowania rentownych kopalń, które stanowiły mniejszość w sektorze oraz zdecydowanie większej liczby zakładów produkujących z deficytem. Sektor górniczy, jako całość ponosił coraz większe straty. W  1993 roku rząd przyjął pierwszy program restrukturyzacji górnictwa. Zakładał on utworzenie na bazie 70 kopalń siedmiu spółek węglowych, co zakończyło proces samodzielnego dostosowywania się kopalń do wymogów gospodarki rynkowej. Większość kopalń została pozbawiona autonomii organizacyjnej, ekonomicznej i finansowej. JSW została utworzona na bazie kopalń rentownych i nierentownych. Kosztem lepszych kopalń trzeba było ratować te słabsze. Z siedmiu spółek utworzonych w 1993 roku została tylko Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Katowicki Holding Węglowy.

Czas na restrukturyzację

Od momentu utworzenia JSW w 1993 roku do 2006 Spółka prowadziła ciągłą restrukturyzację, która wiązała się m.in. z  wydzieleniem majątku bezpośrednio niezwiązanego z działalnością podstawową spółki i tworzeniem na jego podstawie odrębnych podmiotów prawnych. W październiku 1994 roku połączono kopalnię Jastrzębie z kopalnią Moszczenica. W rezultacie powstała kopalnia Jas-Mos. W  1995 roku utworzono Zakład Logistyki Materiałowej. Rok później powstał Polski Koks. W  1998 roku kopalnię Morcinek (z  uwagi na nieuzasadnione ekonomicznie wydobycie w  tamtym czasie) postawiono w stan likwidacji, która zakończyła się w roku 2000. W  połowie 2003 roku powołano spółkę Koksownia Przyjaźń sp. z o.o., do której w grudniu 2003 roku Skarb Państwa wniósł w postaci aportu przedsiębiorstwo Zakłady Koksownicze Przyjaźń z Dąbrowy Górniczej. W 2008 roku Skarb Państwa wniósł do JSW kopalnię Budryk, po czym spółka przystąpiła do realizacji szeroko zakrojonego programu modernizacyjnego w celu przestawienia tej kopalni z produkcji wyłącznie węgla koksowego typu 34 (semi-soft ) oraz węgla do celów energetycznych na produkcję węgla koksowego typu 35 (hard) o wyższej wartości. W  2010 roku JSW nabyła od Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i  Rekultywacji. Z  dniem 1 stycznia 2011 roku, w  ramach prowadzonych procesów reorganizacyjnych, JSW dokonała integracji kopalń Borynia oraz Zofiówka, tworząc nową dwuruchową kopalnię Borynia-Zofiówka. W  tym samym roku JSW przejęła KK Zabrze i WZK Victoria. 1 lipca 2011 roku JSW debiutuje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z kolei dwa lata później do kopalni Borynia-Zofiówka przyłączono kopalnię Jas-Mos. Działała ona pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. 1 sierpnia 2014 roku Jastrzębska Spółka Węglowa zakupiła od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice. W  swojej długiej historii JSW przechodziła wiele kryzysów. Ten ostatni był najbardziej długotrwały i  najbardziej dotkliwy. Aby przetrwać kryzys, JSW musiała sprzedać WZK Victoria oraz Spółkę Energetyczną „Jastrzębie”. W  ramach restrukturyzacji firmy część Ruchu Jas-Mos przekazano do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zaś ostatniego marca 2017 do SRK trafiła kopalnia Krupiński. Ostatni rok dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej okazał się bardzo łaskawy, ponieważ osiągnięto rekordowo wysokie zyski. Zaprezentowana została również strategia na lata 2018-2030, która zakłada dalszy rozwój i stabilizację wydobycia w kolejnych latach. Najważniejszy cel pozostaje niezmienny: utrzymanie pozycji lidera na polskim i europejskim rynku węgla koksowego.