Zasady etyczne w reklamie i komunikacji zewnętrznej

Reklama:

  • Reklamy JSW SA nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć czy narodowość oraz takich, które promują przemoc.
  • Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
  • JSW SA będzie przestrzegała zasady, zgodnie z którą odbiorca reklamy będzie świadomy, iż dany przekaz stanowi reklamę.
  • Reklamy JSW nie będą wprowadzać odbiorców w błąd.
  • Użyte w reklamach JSW SA dane, zdjęcia, terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych, naukowych muszą wskazywać źródło. 
  • Reklama JSW SA nie może przedstawiać wizerunku osoby fizycznej bez uzyskania jej wcześniejszej zgody.
  • Reklamy JSW SA nie mogą naruszać społecznego zaufania do prawidłowo realizowanych działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
  • Reklamy JSW SA wykorzystujące zagadnienia ekologii muszą budować pozytywną świadomość w zakresie ochrony środowiska wśród odbiorców przekazu reklamowego.