Zapylenie w zakładach górniczych

Ograniczenie rozproszonych zanieczyszczeń pyłowych w zakładach wzbogacania węgla. To temat seminarium, jakie odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej z inicjatywy biura przeróbki i jakości węgla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Seminarium zorganizowano w Auli JSW na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. W seminarium prowadzonym przez prof. dr hab. inż. Barbarę Torę, uczestniczyli naukowcy, studenci oraz przedstawiciele spółek górniczych, wśród nich z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, LW Bogdanka oraz z zakładów Taurona. Wszystkich połączyła dyskusja na temat bezpieczeństwa pracy oraz eliminacji wtórnej emisji pyłów do atmosfery.

Podczas konferencji uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na charakterystykę zapylenia pyłowego i jego wpływ na środowisko pracy, w tym także powstawanie zagrożeń pyłowych. Zostały zaprezentowane nowoczesne produkty i rozwiązania, a także systemy zraszania i odpylania stosowane między innymi w zakładach LW Bogdanka.

Przedstawiciel Instytutu Techniki Górniczej KOMAG zaprezentował stosowane w zakładach górniczych rozwiązania odpylania na mokro, natomiast przedstawiciel kopalni Bogdanka, stosowane w ich zakładzie systemy odpylania i odkurzania na sucho. Grupa Fuchs przedstawiła nowoczesne środki powierzchniowe do redukcji zapylenia oraz systemy stosowane w USA do zabezpieczania transportów węgla przed wtórnym pyleniem.

W seminarium wzięło udział 40 osób. To kolejne spotkanie w gronie ekspertów, jakie odbyło się w nowoczesnej Auli JSW w pełni wyremontowanej i wyposażonej przez Jastrzębską Spółkę Węglową. To wszystko w ramach wspólnego programu badawczego realizowanego przy współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wydarzenia