Pracowniczy Program Emerytalny - złóż deklarację

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o wprowadzeniu w firmie Pracowniczego Programu Emerytalnego (dodatkowa emerytura).

To korzystne rozwiązanie dla pracowników, ponieważ składka jest finansowana przez pracodawcę, a oszczędności można wypłacić po przejściu na emeryturę już w wieku 55 lat. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej mogą zadeklarować swój udział w PPE logując się do Portalu Pracownika, gdzie znajdą szczegóły.

Wydarzenia