Nowoczesna aula JSW w Politechnice Śląskiej

JSW zacieśnia współpracę z Politechniką Śląską. Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej spółka JSW Innowacje podpisała umowę o współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach. Umowa dotyczy przygotowania projektu oraz remontu auli w budynku głównym Wydziału Górnictwa i Geologii przez JSW Innowacje.

Zgodnie z podpisaną umową wyremontowana aula ma służyć nie tylko studentom Wydziału Górnictwa i Geologii, ale również grupom projektowym spółek z Grupy Kapitałowej JSW. Będą w niej organizowane seminaria, panele dyskusyjne i spotkania z kadrą naukową branży górniczej. Koszty remontu auli będą znane po ich oszacowaniu. Ze strony JSW Innowacje umowę sygnowali: Tadeusz Wenecki, prezes zarządu oraz Jacek Srokowski, wiceprezes zarządu. Natomiast ze strony Politechniki Śląskiej dokument podpisał prof. Franciszek Plewa, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii.

To kolejna umowa o współpracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Politechniki Śląskiej. W kwietniu 2017 obie instytucje podpisały porozumienie, którego celem jest przede wszystkim współpraca w zakresie przygotowania kadr dla górnictwa podziemnego. Zawarta umowa określa zasady współpracy m.in. w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii, pozyskiwania tematów prac dyplomowych, a także organizowania wycieczek dydaktycznych do zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Przed rokiem JSW i Politechnika Śląska porozumiały się w sprawie współpracy w zakresie rozwoju internetowej platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”. W ramach tego porozumienia Politechnika Śląska współorganizuje szkolenia dotyczące platformy oraz propaguje ją wśród studentów.

Wydarzenia