JSW rozwija skrzydła w Dolinie Krzemowej

Jastrzębska Spółka Węglowa została partnerem Kongresu Naukowo-Technologicznego „Silicon Valley Poland Days 2019” organizowanego od 1 do 3 maja przez Polsko-Amerykańską Radę Współpracy w kampusie Uniwersytetu Stanforda. Agnieszka Hankus-Kubica, wiceprezes JSW Innowacje przedstawiała ambitne plany spółki związane z rozwojem przełomowych technologii oraz pierwsze wdrożenia unikatowego systemu PANSA UTM POWERED BY HAWK-E.

Tegoroczne sympozjum odbyło się pod hasłem „Cyfrowy Przełom” (ang: Digital Distruption), na którym polscy i amerykańcy naukowcy, eksperci, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji państwowej dyskutowali o wpływie nowych rozwiązań technologicznych na gospodarkę oraz szanse i zagrożenia, jakie niesie cyfrowa rewolucja. Uczestnicy trzydniowego sympozjum wymieniali się wiedzą i doświadczeniem w kontekście nowatorskich, cyfrowych technologii służących budowie nowej gospodarki 4.0, inteligentnych miast, cyber - bezpieczeństwa, nowoczesnej służby zdrowia, finansów, nowoczesnej energetyki czy przemysłu wydobywczego.

- JSW oraz JSW Innowacje konsekwentnie poszukują rozwiązań, technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości Grupy Kapitałowej JSW. Współorganizacja międzynarodowej konferencji z „Polsko - Amerykańską Radą Współpracy USPTC” w Palo Alto ma na celu budowę biznesowych relacji z amerykańskimi przedsiębiorstwami i środowiskiem naukowym – powiedziała dr Agnieszka Hankus-Kubica, wiceprezes JSW Innowacje. - Wspólnie ze światową elitą naukowo - biznesową poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które następnie mogą zostać wdrożone w przemyśle wydobywczym. Rozmawiamy o potencjalnych projektach, badaniach naukowych oraz programach rozwojowych, których realizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji. Zaprezentowaliśmy nasze innowacyjne technologie umożliwiające budowę infrastruktury kontroli powietrznej dla bezzałogowych statków powietrznych, m.inpierwszy system lokalnej kontroli lotów (DTM), który został wdrożony na potrzeby zarządzania lotami przestrzeni powietrznej nad Portem Morskim w Gdyni.

JSW uczestniczyła w kluczowej debacie „Elektromobilność i Autonomiczny Transport”. Prowadzący panel prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Standorda oraz biorący w nim udział Artur Chmielewski z NASA, prof. Anna Timofiejjczuk z Politechniki Śląskiej, dr Krzysztof Szczerba z Finisar oraz dr Agnieszka Hankus-Kubica z JSW Innowacje mimo odmiennych tematycznie prezentacji potwierdzili nieuchronność rozwoju autonomicznych środków transportu opartych o odnawialne źródła energii.                                

 - Tegoroczny polsko - amerykański Kongres uzmysławia dziejący się na naszych oczach kopernikański cyfrowy przełom, który już wpływa na społeczno-ekonomiczne środowiska w Polsce, Ameryce i na całym świecie. Przedsiębiorstwa muszą rozwijać innowacyjne technologie, zdecydowanie stawiać na badania i rozwój. Tylko w ten sposób mogą budować właściwą pozycję firmy na rynku. Musimy pamiętać, że zaniechanie tych działań spowoduje wyeliminowanie przedsiębiorstwa z rynku, który cały czas szybko ewoluuje – powiedział Piotr Moncarz, profesor na Uniwersytecie Stanforda, przewodniczący i współtwórca Polsko - Amerykańskiej Rady Współpracy.

Tegoroczne sympozjum zostało objęło patronatem przez Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Polsko - Amerykańska Rada Współpracy (US- Polish Trade Council) to organizacja prowadząca działania propagujące ideę wielopłaszczyznowej współpracy Polska – Stany Zjednoczone w zakresie wymiany gospodarczej, rozwoju współpracy naukowej i naukowo-badawczej oraz wzajemnej wymiany i rozwoju technologii.

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW

JSW Innowacje stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Działalność Spółki obejmuje wszystkie fazy działalności o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej JSW, aż po analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń.

HAWK-E jest spółką celową JSW INNOWACJE stworzoną do wdrażania produktów opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z technologiami bezzałogowymi. HAWK-E specjalizuje się w systemach autonomicznych, organizacji ruchu bezzałogowych statków powietrznych oraz transporcie przyszłości. Produkty firmy mogą być i są wykorzystywane w różnych sektorach przemysłu, również w sektorze wydobywczym.

Wydarzenia