Odwołanie członków Zarządu JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, iż w dniu 10 stycznia br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu JSW, z dniem dzisiejszym:

- Pana Artura Dyczko pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,

- Panią Jolantę Gruszkę pełniącą funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.

Rada Nadzorcza nie podała przyczyn odwołania.

 

Wydarzenia