Krótsze terminy płatności w JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o skróceniu terminów płatności stosowanych w postępowaniach zakupowych do 90 dni.

­Podjęta uchwała to efekt oczekiwań wielu kontrahentów. – Mamy nadzieję, że skrócenie terminu płatności o trzydzieści dni wpłynie na polepszenie sytuacji płynnościowej naszych dostawców i spowoduje, że ceny uzyskiwane w postępowaniach przetargowychbędą dla nas korzystniejsze. Liczymy również na poprawę zaufania sektora bankowego w stosunku do branży górniczej – wyjaśnia Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Decyzja o skróceniu terminów płatności to także potwierdzenie dobrej kondycji finansowej Spółki. Już w listopadzie ubiegłego roku Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska, a następnie z Pekao SA, które umożliwiało korzystanie z dodatkowego finansowania należności przez dostawców wybranych przez Spółkę. Teraz, dzięki podjętej uchwale wszyscy dostawcy JSW będą mogli szybciej otrzymać pieniądze za dostarczone materiały lub wykonane usługi.

Wydarzenia