Z szacunkiem dla miejsc pracy i środowiska

Trwa społeczna konferencja PRE_COP24 zorganizowana przez największe krajowe centrale związkowe. Do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach przyjechali związkowcy z całego świata, a także naukowcy, politycy i pracodawcy.

fot. Tomasz Siemieniec

Społeczna konferencja PRE_COP24 zorganizowana przed grudniowym szczytem klimatycznym rozpoczęła się w czwartek wystąpieniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii oraz Michała Kurtyki, wiceministra środowiska i pełnomocnika ds. prezydencji COP24.

- O COP24 musimy myśleć symbolicznie, a takim miejscem niewątpliwie są Katowice, miasto przemysłowe. Nadchodzący szczyt będzie miał przełomowe znaczenie. Cieszę się, że już dziś o zmianach możemy rozmawiać solidarnie, wspólnym językiem, dzięki zaangażowaniu wszystkich sił – powiedział Michał Kurtyka, wiceminister środowiska, który podkreślił, że ma świadomość ogromnej odpowiedzialności za organizację szczytu klimatycznego COP24.

– Nadszedł czas, aby dokonać bilansu środków zaangażowanych w ciągu minionych 25 lat w ochronę klimatu, odnosząc je do zamierzonych celów i osiągniętych efektów. Nadchodzący COP24 jest dla nas ważny, a podjęta dyskusja powinna zakończyć się diagnozą. Jesteśmy dumni, że takie spotkanie odbędzie się w Polsce, w Katowicach – zaznaczył Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

 W Międzynarodowym Centrum Kongresowym uczestnicy dyskutowali o tym, czy możliwe jest powstrzymanie globalnego ocieplenia bez nadmiernego likwidowania miejsc pracy w przemyśle. Paneliści z branży energetycznej, górniczej i koksowniczej wielokrotnie przekonywali, że polskie przedsiębiorstwa są liderem w drodze do czystego środowiska. Łączy je przede wszystkim szacunek i odpowiedzialność za ochronę środowiska.

 - Jastrzębska Spółka Węglowa podejmuje wiele inicjatyw związanych z ograniczaniem oddziaływania produkcji na środowisko naturalne. Staramy się prowadzić naszą działalność odpowiedzialnie i dbać o interesy lokalnej społeczności. Właśnie dlatego coraz większy nacisk kładziemy na innowacyjne badania i nowoczesne technologie wykorzystywane w naszych zakładach. Jestem przekonany, że to właściwy kierunek­ – przekonuje Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

 Społeczna konferencja zorganizowana w Katowicach to również doskonała promocja nowoczesnych i czystych technologii węglowych.  Jastrzębska Spółka Węglowa wprowadza je konsekwentnie stając się proekologicznym liderem branży wydobywczej.

 – W naszych planach rozwoju jest budowa zakładu, który będzie produkował adsorbenty, z gazu koksowniczego chcemy pozyskiwać wodór, a ze smoły włókna węglowe. Jesteśmy też liderem w zagospodarowaniu metanu. Wprowadzamy coraz efektywniejsze i przyjazne środowisku technologie – podkreślał Daniel Ozon, dodał też, że: -­ Za cztery lata, dzięki wykorzystaniu metanu zamierzamy być spółką samowystarczalną energetycznie, cały czas zmniejszając emisję tego gazu do atmosfery. Jednym z naszych priorytetów jest szacunek do zasobów naturalnych.

Jednym z założeń konferencji jest nie tylko działanie na rzecz ochrony klimatu, ale również dotarcie do osób, którzy kreują politykę opartą na węglu.

- Na naszą konferencję zaprosiliśmy osoby o poglądach kontrowersyjnych. Wiemy, że należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, ale można ich używać jako półprodukty, które stworzą nowe miejsca pracy i to chcemy przekazać decydentom. Chcemy działać z wszystkimi i rozmawiać ponad podziałami – powiedział Kazimierz Grajcarek, koordynator międzyzwiązkowego zespołu ds. projektu PRE_COP24.

Zainicjowana przez stronę społeczną dyskusja ma pomóc w wypracowaniu wspólnego stanowiska przed szczytem klimatycznym COP24, które odbędzie się na początku grudnia. W drugim dniu konferencji PRE_COP24 dwanaście osób reprezentujących firmy i instytucje przyłączyło się do Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK, podpisując list intencyjny, co pokazuje jak polskie górnictwo się jednoczy.

Wydarzenia