Naukowcy o planowaniu w górnictwie

W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyło się posiedzenie Komitetu Górnictwa Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

fot. Dawid Lach

W seminarium wzięło udział kilkunastu wybitnych profesorów z polskich uczelni technicznych pod przewodnictwem prof. Mariana Turka oraz pracownicy i dyrektorzy kopalń JSW. Tematem posiedzenia były aspekty planowania w przedsiębiorstwie górniczym. Temat omawiano na przykładzie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której założenia omówił Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

- Przygotowywanie strategii rozpoczęliśmy w 2016 roku, kiedy spółka stała na skraju bankructwa. Rozjechaliśmy się wtedy po zakładach, spółkach Grupy przyglądając się szczegółowo ich potencjałowi. W listopadzie 2017 roku mieliśmy przygotowaną szczegółową strategię rozwoju dla naszej całej Grupy do roku 2030. To jest pierwsza stratega rozwoju JSW i całej Grupy budowana w kontekście wzrostu wartości całego ciągu produkcyjnego. Postawiliśmy na rozwój i innowacyjność, bo tylko to gwarantuje nam w przyszłości bycie konkurencyjnym na trudnym, światowym rynku węgla koksowego. Rozwój i innowacje są przyszłością górnictwa i po to też powołaliśmy spółkę JSW Innowacje - powiedział na wstępie wiceprezes Artur Dyczko.

Naukowcy w samych superlatywach wypowiadali się o strategii Grupy JSW, że odważnie patrzy w przyszłość oraz gwarantuje rozwój całej Grupy. Prof. Marian Turek podkreślili jednak, że w strategicznym planowaniu ważne jest nie tylko samo planowanie, ale również monitorowanie jego realizacji i ewentualna jego korekta. Wątpliwości profesora szybko rozwiał prezes Dyczko.

- Od samego początku wiedzieliśmy, że proces wdrażania strategii musi być monitorowany i w pełni skalowalny, dlatego równolegle z budową strategii opracowaliśmy własną metodykę zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i standaryzacji. Podejście w mojej ocenie zapewniające pełną integrację etapów planowania, realizacji i monitorowania strategii, zwłaszcza w odniesieniu do wzajemnego dostosowania, komunikacji komórek odpowiedzialnych za działania w ramach poszczególnych etapów wdrażania - wyjaśnił Artur Dyczko.

Podczas dalszej części seminarium naukowcy i pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej prowadzili ożywioną dyskusję na temat efektywnego planowania produkcji w kopalniach JSW. Posiedzenie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk zostało zorganizowane w siedzibie JSW na zaproszenie zarządu firmy w ramach realizowanej polityki współpracy i dzielenia się doświadczeniami przedsiębiorstw branży wydobywczej.

Wydarzenia