Gwarancje dla uczniów z Czerwionki - Leszczyn

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Starostwo Powiatowe w Rybniku podpisały porozumienie dotyczące organizacji praktyk oraz gwarancji zatrudnienia dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczyn.

fot. Dawid Lach

W ramach zawartego porozumienia Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązała się zorganizować praktyczną naukę zawodu dla uczniów z naboru 2017/2018 oraz 2018/2019 kształcących się w technikum w zawodach technik elektryk o specjalności urządzenia i instalacje górnicze oraz technik górnictwa podziemnego, a także w Branżowej Szkole w zawodach elektryk oraz górnik. Zgodnie z porozumieniem absolwenci szkoły zostaną zatrudnieni przez Jastrzębska Spółkę Węglową.

- Porozumienie zostało podpisane, aby zagwarantować Spółce dopływ wyszkolonej kadry pracowniczej. Nowa strategia JSW na lata 2018 - 2030 zakłada wzrost wydobycia, a co za tym idzie – stabilizację zatrudnienia. Dlatego absolwenci będą mieli zagwarantowane zatrudnienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – powiedział Tomasz Śledź, zastępca prezesa JSW ds. technicznych.

 - W czasach kryzysu w latach 2015 i 2016 nie realizowaliśmy naszego zobowiązania ze szkołami, ale to się zmieniło. Uczniowie mogą być pewni, że zarząd będzie realizował podpisane ze szkołami porozumienia – dodał Artur Wojtków, zastępca prezesa JSW ds. pracy i polityki społecznej.

Porozumienie podpisali Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej JSW, Tomasz Śledź, zastępca prezesa JSW ds. technicznych, Marek Profaska, wicestarosta Powiatu Rybnickiego oraz Natalia Kuś, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczyny.

Dokument podpisano w obecności śląskich parlamentarzystów Izabeli Kloc, Grzegorza Matusiaka, Grzegorza Janika oraz Cezarego Rajca, radego powiatu rybnickiego, który był inicjatorem porozumienia.

Wydarzenia