Spotkanie ME z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W Ministerstwie Energii 12 października 2017r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące unijnego Projektu Wsparcia Regionów Górniczych. Posiedzeniu przewodniczył Juraj Nociar, szef gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Maroš’a, Šefčovič’a.

fot. Ministerstwo Energii

Stronę polską reprezentował wicemnister energii Grzegorz Tobiszowski. W spotkaniu wziął również udział wicemnister Michał Kurtyka, przedstawiciele Departamentu Górnictwa ME, administracji rządowej, władz regionalnych i lokalnych Śląska oraz strona społeczna.

Na spotkaniu zaprezentowano Program Wsparcia Regionów Górniczych KE, który bazuje na funduszach europejskich, dostępnych instrumentach finansowych i pomocy technicznej w zakresie sektorów energii, klimatu, środowiska i transportu. Prace będą koordynowane przez Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej, w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii pod politycznym nadzorem Wiceprzewodniczącego KE Maroš’a Šefčovič’a i we współpracy z 10 Dyrekcjami Generalnymi Komisji.

Polska będzie trzecim państwem, w którym organizowane jest spotkanie w sprawie Programu Wsparcia Regionów Górniczych (po Czechach i Słowacji). Drugie spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w tej formule jest planowane w pierwszym kwartale 2018 r. w Katowicach.

***

Idea zapoczątkowana przez KE programu wsparcia dla regionów górniczych wynika z dokumentów:

  • „Rodzime złoża w transformacji energetyki UE” Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 maja 2016r.
  • „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków” Komisji Europejskiej z dnia 30 listopada 2016 r.  

Zgodnie z treścią powyższych dokumentów, ideą działania jest pomoc Komisji Europejskiej dla regionów górniczych w dwóch wymiarach:

  • restrukturyzacji regionów górniczych w których zaprzestano wydobycia węgla (pod kątem infrastrukturalnym i społecznym),
  • prac badawczo – rozwojowych dotyczących czystych technologii węglowych, alternatywnych form eksploatacji węgla oraz wykorzystywania i magazynowania CO2.


źródło: www.me.gov.pl

Wydarzenia