Analiza zmian w przepisach górniczych na stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca br. nowych przepisów górniczych na stronie internetowej JSW została utworzona specjalna zakładka, zawierająca obszerny materiał analityczny, dotyczący wprowadzonych zmian.

fot. Dawid Lach

Materiał ten powstał z myślą o przybliżeniu nowych przepisów osobom kierownictwa i dozoru oraz pozostałym, zainteresowanym pracownikom kopalń węgla kamiennego.
Obejmuje on 4 rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych,
  • Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
  • Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego,
  • Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego.

Wszystkie zamieszczone na stronie pliki są przystosowane do pobrania.

Przejdź do zakładki: Zmiany w przepisach górniczych

Wydarzenia