Ruszają kluczowe inwestycje

W zakładach przeróbczych kopalń JSW ruszają pierwsze inwestycje, dzięki którym Jastrzębska Spółka Węglowa będzie produkowała więcej węgla koksowego wysokiej jakości.

W Ruchu Knurów rozpoczęto budowę zagęszczacza lamelowego. / fot. Tomasz Siemieniec

Takie założenie zostało przyjęte zarówno w programie restrukturyzacji, jak i opracowywanej aktualnie strategii na lata 2018 - 2030. W najbliższych kilku latach produkcja węgla koksowego w kopalniach należących do JSW ma osiągnąć poziom 85 procent ogólnej produkcji. Aby tego dokonać, spółka musi sporo zainwestować, przede wszystkim w zakłady przeróbcze w kopalni Budryk i w obu ruchach kopalni Knurów - Szczygłowice.

Większość zadań inwestycyjnych jest na etapie przetargów i przygotowania dokumentacji technicznej, jednak w Ruchu Knurów rozpoczęto już pierwsze roboty przy budowie zagęszczacza lamelowego. To ogromny, betonowy obiekt o średnicy 12 metrów, który jest niezbędny w technologii wzbogacania węgla. To dopiero początek ogromu prac modernizacyjnych w Ruchu Knurów, który już wkrótce zamieni się w plac budowy. Podobnie będzie w Ruchu Szczygłowice oraz w kopalni Budryk.

Łącznie w obu Ruchach kopalni Knurów-Szczygłowice przeprowadzonych zostanie szereg inwestycji modernizacyjnych nakierowanych głównie na zagwarantowanie wzrostu udziału węgla koksowego w produkcji kopalni, pełne zamknięcie obiegów wodno-mułowych i zwiększenie wydajności węzłów technologicznych. Zrealizowane będą zadania nastawione głównie na modernizację obiegów wodno-mułowych, czyli zabudowę nowoczesnych, wysokowydajnych pras filtracyjnych, ale również maszyn wzbogacających takich jak osadzarki czy flotowniki oraz szereg urządzeń współpracujących i wspomagających prowadzenie operacji przeróbczych.

Inwestycja w kopalni Knurów-Szczygłowice, jest kompleksowym projektem realizowanym w kilku zadaniach w celu poprawy jakości wydobywanego węgla poprzez wzrost udziału węgla koksowego w produkcji kopalni oraz rozpoczęcie produkcji węgla koksowego typu hard. Obecnie kopalnia produkuje około 55 proc. węgla koksowego. Po zakończeniu inwestycji węgiel koksowy ma stanowić około 80 proc. całej produkcji.  Realizację przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2016-2018. Pierwsze efekty inwestycji mają nastąpić w 2019 roku. Właśnie w tym roku kopalnia ma rozpocząć produkcję węgla koksowego typu hard oraz zanotować wzrost produkcji do 4 milionów ton rocznie.

Kopalnia Budryk jest obecnie głównie producentem węgla do celów energetycznych, którego odbiorcami są elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, ale produkuje też węgiel koksowy typu 34.2 kierowany do koksowni. Aby zmienić proporcje wydobywanego węgla, tzn. zwiększyć znacznie udział dobrych jakościowo węgli koksowych, od kilku lat prowadzone są prace związane z budową poziomu 1290. Celem inwestycji jest udostępnienie i zagospodarowania około 167 milionów ton węgla koksowego zalegającego pomiędzy poziomami 1050 a 1290. Dzięki udostępnieniu zasobów zalegających poniżej poziomu 1050 kopalnia Budryk będzie mogła prowadzić wydobycie do 2077 roku.

Inwestycja pod nazwą „Budowa poziomu 1290 w KWK Budryk” idzie w kilku kierunkach. Obejmuje  pogłębienie szybu VI oraz budowę szeregu wyrobisk górniczych, budowę niezależnego systemu transportowego dla węgla koksowego typu hard oraz rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla pod kątem niezależnego wzbogacania węgli koksowych typu hard.  Bezwzględnych wymogiem jest realizacja tych obszernych zadań przy utrzymaniu pełnej ciągłości ruchu zakładu w zakresie prowadzonych procesów technologicznych tj. od odbioru urobku z szybów wydobywczych do załadunku gotowych produktów węglowych i ekspediowanie ich do odbiorców. Efektem tych inwestycji będzie wzrost produkcji węgla koksowego z 35 do 59 proc. Rozpoczęcie produkcji węgla typu 35 w kopalni Budryk planowane jest w  2019 roku.

Wydarzenia