Nieruchomość - Działka leśna

Oferta sprzedaży


Data przetargu: 2021-04-15

Sprzedaż działki odbędzie się w formie przetargu ustnego na warunkach określonych w „Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” obowiązującego od dnia 01.03.2020 r. (regulamin jest dostępny na stronach internetowych JSW S.A. www.jsw.pl). Przetarg odbędzie się w budynku Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. ul. Towarowa 1 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 15.04.2021 r. w sali nr 123 o godz. 11.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych dostępny na stronie www.jsw.pl

Szczegóły oferty

Opis
Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej usytuowanej w Wiśle. Działka gruntu niezabudowana, zadrzewiona. Brak możliwości zabudowy. Nieruchomość znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone, zadrzewione, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej.
Miejscowość, ulica, powiat, województwo Wisła, Cieszyński, Śląskie
Obręb Wisła
Nr działki 1101/50
Księga wieczysta BB1C/00036990/5
Powierzchnia 0.0550 ha
Funkcja terenu Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wisła, zatwierdzonego uchwała Rady Miasta nr XXXVIII/598/2014 z dnia 29.05.2014r., działka oznaczona jest symbolem K5ZL – tereny lasów i zadrzewień.
Uzbrojenie Brak uzbrojenia w granicach terenu nieruchomości oraz w bezpośrednim otoczeniu.
Kontakt Starszy inspektor Pan Michał Sadlik nr tel: (32) 756 4983 od godz. 7 do 15.
Miejscowość, ulica, powiat, województwo Wisła, Cieszyński, Śląskie
Położenie względem tras komunikacyjnych Brak bezpośredniego dojazdu do nieruchomości

Dokumenty do pobrania

  1. Mapa [205 kb]