Nieruchomość - Działka inwestycyjna

Oferta sprzedaży


Data przetargu: 2020-10-08

Sprzedaż działki odbędzie się w formie przetargu ustnego na warunkach określonych w „Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” obowiązującego od dnia 01.03.2020 r. (regulamin jest dostępny na stronach internetowych JSW S.A. www.jsw.pl). Przetarg odbędzie się w budynku Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. ul. Towarowa 1 w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 08.10.2020 r. w sali nr 123 o godz. 10.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych dostępny na stronie www.jsw.pl

Szczegóły oferty

Opis
Działka gruntu niezabudowana, porośnięta samosiejkami. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rola, tereny zielone. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury energetycznej i wodociągowej. Działka ma dostęp do drogi publicznej drogą dojazdową utwardzoną kamieniem bez infrastruktury towarzyszącej tj. chodnika, oświetlenia, itp.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój, zatwierdzonego uchwała Rady Miasta nr XII/119/2007 z dnia 28.06.2007 r., działka oznaczona jest symbolem 41MNU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Miejscowość, ulica, powiat, województwo Jastrzębie-Zdrój, M. Reja, Jastrzębie-Zdrój, Śląskie
Obręb Jastrzębie-Zdrój
Nr działki 272/34
Księga wieczysta GL1J/00023973/8
Powierzchnia 0.0954 ha
Funkcja terenu teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Uzbrojenie Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury energetycznej i wodociągowej.
Kontakt Starszy inspektor Pan Michał Sadlik nr tel: (32) 756 4983 od godz. 7 do 15.
Miejscowość, ulica, powiat, województwo Jastrzębie-Zdrój, M. Reja, Jastrzębie-Zdrój, Śląskie
Położenie względem tras komunikacyjnych Działka ma dostęp do drogi publicznej drogą dojazdową utwardzoną kamieniem bez infrastruktury towarzyszącej tj. chodnika, oświetlenia, itp.

Dokumenty do pobrania

  1. Mapa poglądowa [1404 kb]