Nieruchomość - Działka inna

Oferta sprzedaży


Data przetargu: 2021-02-17

Sprzedaż składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. których wartość przekracza 20.000 zł odbywa się w drodze przetargu. Decyzję o sprzedaży składników aktywów trwałych podejmuje Zarząd JSW S.A. w formie uchwały. Przetarg przeprowadzony będzie na warunkach określonych w „Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” obowiązującego od dnia 01.03.2020 r. (regulamin jest dostępny na stronach internetowych JSW S.A. www.jsw.pl).

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych dostępny na stronie www.jsw.pl

Szczegóły oferty

Opis
Zakresem sprzedaży objęte jest prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej usytuowanej
w rejonie ul. Boża Góra w Mszanie. Działka gruntu usytuowana jest w terenie zieleni nieurządzonej, po byłej bocznicy kolejowej. Działka długa, wąska, przebiega przez tereny po restrukturyzacji kopalni węgla kamiennego.
W pobliżu, w połowie długości przy wschodniej granicy działki znajduje się zabudowa jednorodzinna. Kształt nieregularny, niekorzystne ukształtowanie powierzchni terenu. Strefa pośrednia rynku lokalnego. Działka ma dostęp do drogi publicznej. Dojazd odbywa się od strony Jastrzębia-Zdrój poprzez ul. Boża Góra Lewa (w połowie długości działki) i ul. Lipowa (przy granicy północnej działki). Działka niezagospodarowana, porośnięta zielenią nieurządzoną.
Miejscowość, ulica, powiat, województwo Mszana, rejon ul. Boża Góra, wodzisławski, Śląskie
Obręb Mszana
Nr działki 309/9
Księga wieczysta GL1W/00053089/4
Powierzchnia 0.8415 ha
Funkcja terenu Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - komunikacja kolejowa
Uzbrojenie Brak uzbrojenia, w okolicy zabudowy jednorodzinnej dostępna jest sieć wodociągowa i energetyczna (w odległości ok. 61m).
Kontakt Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. Towarowaj 1
tel. 32 756-4295, godz: 6:00-14:00
e-mail: [email protected]
Miejscowość, ulica, powiat, województwo Mszana, rejon ul. Boża Góra, wodzisławski, Śląskie