Nieruchomość - Lokal lub obiekt uslugowy

Oferta dzierżawy


Data przetargu: 2017-03-15

Szczegóły oferty

Opis
stołówka zakładowa o łącznej powierzchni 161,32 m2 (kuchnia cateringowa
z zapleczem i sala konsumpcyjna)