Nieruchomość - Działka inwestycyjna

Oferta sprzedaży


Cena wywoławcza: 1325670.00
Data przetargu: 2016-12-16

Szczegóły oferty

Opis
1. Prawo własności nieruchomości, działka nr 1648/8 o pow. 0,2683 ha objęta księgą wieczystą nr GL1G/00133285/9 Sądu Rejonowego w Gliwicach, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona przy ul. Niepodległości 104 w Knurowie.
2. Prawo własności nieruchomości, działka nr 2852 o pow. 0,2067 ha objęta księgą wieczystą nr GL1G/00096378/6 Sądu Rejonowego w Gliwicach i działka nr 2853/2 o pow. 0,0212 ha objęta księgą wieczystą nr GL1G/00100757/9 Sądu Rejonowego w Gliwicach, położona przy ul. Wilsona w Knurowie.
Miejscowość, ulica, powiat, województwo Knurów,
Nr działki 1448/8, 2852, 2853/2
Powierzchnia 0.4962 ha
Kontakt Nieruchomość można oglądać w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji w terenie z pracownikami Działu Przygotowania Produkcji, Inwestycji
i Rozwoju Kopalni JSW S.A.KWK „Knurów-Szczygłowice” tel. (32) 718 5585, 717 6331.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży, udziela się pod ww. nr telefonu.
Miejscowość, ulica, powiat, województwo Knurów,