Terminy szkoleń i kursów

Ośrodek Kształcenia ZWP JSW SA zaprasza do skorzystania z oferty organizowanych szkoleń i kursów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących organizacji szkoleń prosimy o kontakt z JSW S.A. Zakład ­Wsparcia ­Produkcji, Dział Szkoleń i Adaptacji, Kierownik Beata Jaśkiewicz, tel. 32 756 4930, e-mail: [email protected]remove-this.zwp.jsw.pl.

Sprawdź aktualne terminy szkoleń i kursów:

LUTY

 • Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie obsługi kombajnów chodnikowych, termin: 17-24.02.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, termin: 17-19.02.2020 r.
 • Kurs operatorów ciągników manewrowych spalinowych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych, termin: 17-19.02.2020 r.
 • Kurs górnika rabunkarza, termin: 17-19.02.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi wciągników i wciągarek z napędem pneumatycznym typu PWŁ, PWS, SWŁ, KUM, UTM oraz wciągników ręcznych WR, WŁG, terminy: 18.02; 26.02.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, termin: 18-21.02.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia, termin: 18-21.02.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, termin: 18-21.02.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia, termin: 18-21.02.2020 r.
 • Kurs cieśli górniczego, termin: 19-21.02.2020 r.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, termin: 20-21.02.2020 r.
 • Kurs w zakresie kotwienia górotworu, termin: 20-21.02.2020 r.
 • Szkolenie osób zatrudnionych w rejonach, w których występuje zagrożenie wyrzutami gazów (metanu) i skał, terminy: 21.02.2020 r.; 24.02.2020 r.
 • Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych, termin: 24.02.2020 r.
 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców niepublicznych placówek oświatowych, termin: 24-28.02.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV, termin: 24-26.02.2020 r.
 • Kurs montażu i demontażu rurociągów, termin: 24.02.2020 r.
 • Technologie naprawy i łączenia kabli oraz przewodów oponowych na napięcie znamionowe do 6kV, termin: 24-26.02.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania elektrycznego elektrodą otuloną, termin: 24.02.-18.03.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania gazowego, termin: 24.02.-18.03.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania w osłonie argonu metodą MIG, termin: 24.02.-13.03.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania w osłonie CO2 metodą MAG, termin: 24.02.-13.03.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania w osłonie argonu metodą TIG, termin: 24.02.-13.03.2020 r.
 • Kurs ponadpodstawowy spawania elektrycznego, termin: 24.02.-13.03.2020 r.
 • Kurs ponadpodstawowy spawania gazowego, termin: 24.02.-13.03.2020 r.
 • Kurs ponadpodstawowy spawania w osłonie CO2, termin: 24.02.-13.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie obsługi kombajnów ścianowych, termin: 24.02.-03.03.2020 r.
 • Kurs manewrowych (konwojentów) kolejek podwieszanych i spągowych - wraz z obsługą wciągników i wciągarek belek transportowych, termin: 25.02.2020 r.
 • Egzamin weryfikacyjny spawaczy - odnowienie uprawnień podstawowych, termin: 26.02.2020 r.
 • Kurs obsługi i konserwacji urządzeń metanometrii automatycznej - zabezpieczenie metanometryczne kopalń, termin: 26-28.02.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych, termin: 26-28.02.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych szynowych, termin: 26-28.02.2020 r.
 • Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych wraz z uprawnieniami do wymiany elementów hydrauliki sterowniczej i siłowej, termin: 27-28.02.2020 r.
 • Szkolenie cykliczne dla osób dozoru nadzorujących roboty strzałowe, termin: 27-28.02.2020 r.
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami (kierownictwo i wyższy dozór ruchu), termin: 27-28.02.2020 r.
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami (dozór ruchu), termin: 27-28.02.2020 r.
 • Szkolenie pracowników dołowych kopalni na temat: zagrożenia pożarowego, sprzętu gaśniczego, metod i sposobów gaszenia pożarów ze szczególnym uwzględnieniem gaszenia palącego się metanu (wraz z pokazem gaszenia metanu), termin: 28.02.2020 r.

 

MARZEC

 • Podstawowy kurs specjalistyczny instruktora strzałowego, termin: 02-20.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych - w zakresie części mechanicznej, termin: 02-06.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń wyciągowych - w zakresie części elektrycznej, termin: 02-05.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa, termin: 02-06.03.2020 r.
 • Kurs sanitariuszy, terminy: 02-03.03.2020 r.; 30-31.03.2020 r.
 • Kurs dysponentów kopalnianych kolei podziemnych, terminy: 02-04.03.2020 r., 17-19.03.2020 r.
 • Kurs instruktorów szkolenia praktycznego (dla nowoprzyjętych), terminy: 02-03.03.2020 r.; 30-31.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie krótkiego splatania lin stalowych, termin: 02-06.03.2020 r.
 • Kurs obsługi i naprawy pomp wysokociśnieniowych - hydraulicznych, termin: 05-06.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń przyszybowych (wywrotów, kolejek przetokowych, obrotnic, kołowrotów), termin: 05-06.03.2020 r.
 • Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, termin: 05.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi hydraulicznych i pneumatycznych pił taśmowych i łańcuchowych pod ziemią, terminy: 06.03.2020 r.; 24.03.2020 r.
 • Szkolenie osób zatrudnionych w rejonach, w których występuje zagrożenie wyrzutami gazów (metanu) i skał, terminy: 06.03.2020 r.; 16.03.2020 r.; 20.03.2020 r.; 23.03.2020 r.
 • Kurs elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV pod ziemią, termin: 09-13.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi i konserwacji rozruszników stycznikowych i wyłączników stycznikowych, termin: 09-12.03.2020 r.
 • Specjalistyczne szkolenie służb elektrycznych i strzałowych wykonujących pomiary prądów błądzących, termin: 09.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa, termin: 09-13.03.2020 r.
 • Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych, terminy: 09.03.2020 r.; 24.03.2020 r.
 • Kurs operatorów ciągników manewrowych spalinowych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych, terminy: 09-11.03.2020 r., 25-27.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie konserwacji, napraw i remontów urządzeń mechanicznej przeróbki węgla, termin: 09-13.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi wciągników i wciągarek z napędem pneumatycznym typu PWŁ, PWS, SWŁ, KUM, UTM oraz wciągników ręcznych WR, WŁG, terminy: 11.03.2020 r.; 31.03.2020 r.
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami (kierownictwo i wyższy dozór ruchu), terminy: 12-13.03.2020 r.; 23-24.03.2020 r.; 26-27.03.2020 r.
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami (dozór ruchu), terminy: 12-13.03.2020 r.; 26-27.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie kotwienia górotworu, termin: 12-13.03.2020 r.
 • Kurs manewrowego (konwojenta) kopalnianej kolei podziemnej, termin: 12-13.03.2020 r.
 • Kurs manewrowych (konwojentów) kolejek podwieszanych i spągowych - wraz z obsługą wciągników i wciągarek belek transportowych, termin: 13.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, termin: 16-20.03.2020 r.
 • Kurs obsługi górniczego urządzenia pyłowego typu PK-900/0,25, termin: 16.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie długiego splatania lin stalowych, termin: 16-19.03.2020 r.
 • Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych, termin: 16-18.03.2020 r.
 • Uzupełniający kurs specjalistyczny instruktora strzałowego, termin: 16-17.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych szynowych, termin: 16-18.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV, termin: 16-18.03.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania elektrycznego elektrodą otuloną, termin: 18.03-10.04.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania gazowego, termin: 18.03-10.04.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania w osłonie argonu metodą MIG, termin: 18.03-07.04.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania w osłonie CO2 metodą MAG, termin: 18.03-07.04.2020 r.
 • Kurs podstawowy spawania w osłonie argonu metodą TIG, termin: 18.03-07.04.2020 r.
 • Kurs ponadpodstawowy spawania elektrycznego, termin: 18.03-07.04.2020 r.
 • Kurs ponadpodstawowy spawania gazowego, termin: 18.03-07.04.2020 r.
 • Kurs ponadpodstawowy spawania w osłonie CO2, termin: 18.03-07.04.2020 r.
 • Kurs cieśli górniczego, termin: 18-20.03.2020 r.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, termin: 19-20.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami, termin: 19-20.03.2020 r.
 • Szkolenie specjalistyczne osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami - powtarzane co 5 lat, termin: 19.03.2020 r.
 • Kurs eksploatacji sprężarek wraz z urządzeniami pomocniczymi, termin: 19-20.03.2020 r.
 • Egzamin weryfikacyjny spawaczy - odnowienie uprawnień podstawowych, termin: 20.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny maszynisty lokomotyw pod ziemią, termin: 20-27.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie konserwacji, napraw i remontów kombajnów ścianowych dla elektryków, termin: 23-27.03.2020 r.
 • Kurs naprawy górniczych pomp wirowych, termin: 23.03.2020 r.
 • Kurs montażu i demontażu rurociągów, termin: 23.03.2020 r.
 • Kurs elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV pod ziemią, termin: 23-27.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx), termin: 23-27.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu mechanicznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy silników spalinowych budowy przeciwwybuchowej, termin: 23-25.03.2020 r.
 • Szkolenie w zakresie pomiaru parametrów kopalnianych sieci telekomunikacyjnych, termin: 23-24.03.2020 r.
 • Bezpieczne użytkowanie butli, termin: 23.03.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych, termin: 25-27.03.2020 r.
 • Kurs górnika rabunkarza, termin: 25-27.03.2020 r.
 • Kurs klejenia górotworu, termin: 26-27.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie obsługi wag pomostowych - samochodowych i kolejowych, termin: 30.03.2020 r.
 • Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, termin: 30.03-10.04.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie obsługi kombajnów ścianowych, termin: 30.03-07.04.2020 r.
 • Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej wymagany dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, termin: 30.03-01.04.2020 r.
 • Kurs obsługi urządzeń do torkretowania, podawania spoiw oraz wytwarzania mieszanin, termin: 30.03.2020 r.
 • Kurs w zakresie konserwacji, napraw i remontów ładowarek samojezdnych dla elektryków, termin: 30-31.03.2020 r.