Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 277/A/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-15
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: rury z/szwem kołnierzowe 108x4,5 PN16
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 277 379 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Wzór umowy - skład konsygnacyjny 413 kB
Załacznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 356 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Deklaracja Zgodności Dostawcy 364 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 375 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
wyniki 277 186 kB